Informační SMS

Drobečková navigace

Úvod > O obci > SDH Staré Smrkovice

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů. V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem.V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky,dobrovolné sbory jsou právně samostatné,nebo jako organizační složky občanských sdružení a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami a jako subjekty se nepodílí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.K mimořádným událostem vyjíždí jednotky sborů dobrovolných hasičů,které zřizují obce nebo podniky jako svou organizační složku.
Kromě hašení požárů zasahují hasiči,včetně dobrovolných,obvykle také v případech povodní,jiných živelných pohrom,ekologických haváriích,pomáhají při dopravních nehodách,technické pomoci a jiných mimořádných událostech.Spolu působí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí. Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce,podobně jako Sokol,myslivecké a lidové umělecké sbory,místní fotbalové kluby atd.Soutěže v hasičském uměni jsou nyní označovány jako požární sport.

Historie

Za první dobrovolný hasičský spolek na území Rakousko-Uherska a tedy i Česka bývá označováno Spolek dobrovolných hasičů Zákupy,vytvořený roku 1850. Oficiální nejstarší Dobrovolný sbor je ve Velvarech,založen roku 1864

První písemný doklad o založení SDH Staré Smrkovice pochází z roku 1892.Předseda SDH Josef Kitler,místopředseda sboru byl Václav Rigel  - řídící učitel,revizoři účtů byli zvoleni pánové: Josef Kareš nadhasič lezců a Jindřich Gabriel nadhasič stříkačníků. První hasičský ples se konal 29.ledna 1893 v hostinci p.K.Košťála.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

V Česku dobrovolné hasičské sbory zastřešuje Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska.Sdružení hasičů ČMS spolupracuje s Folklorním sdružením České republiky,v únoru 2001,spolu tato sdružení uzavřela smlouvy,které je zavazují navzájem propagovat a podporovat svoje akce. Pod patronací SH ČMS je také Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi,což je hasičské muzeum(oproti tomu Hasičské muzeum v Ostravě je zřízeno městem Ostravou a za výrazného přispění pracovníků magistrátní požární inspekce).

S tradicí hasičského dobrovolnictví souvisí i Hasičská vzájemná pojišťovna,založena roku 1900 a obnovena roku 1992.Většinu jejich akcií vlastní dobrovolní hasiči.Akcionáři mají akcie na jméno.

Hasičská vzájemná pojišťovna

SDH Staré SmrkoviceNěkteré Sbory dobrovolných hasičů jsou kritizovány pro špatnou organizaci nebo zastaralé techniky.Obce využivají i mnoho let starou techniku,neboť sbory dobrovolných hasičů jsou podle zákona placeny jen z obecních peněz a těch často není. Problémy bývají s včasným předáním informací o místě požáru,Další problém je i v kázni některých členů,neboť slovo "dobrovolných" je u nich bráno doslova,proto se někdy stane že i při informaci o požáru se členové sboru dobrovolných hasičů nesejdou vůbec,nebo se sejdou jen v malém počtu. Problémy jsou také se zaškolováním členů,neboť ti musejí kromě své vlastní práce zvládat i předepsané požární vzdělávání.