Informační SMS

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace > Přírodní památka Veselský háj a rybník Smrkovák

Přírodní památka Veselský háj a rybník Smrkovák

 

Projekt byl realizován  za finanční podpory Královehradeckého  kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje evidovanou pod číslem : 11ZPD06-0035.

 

Přírodní památka Veselský háj

a rybník Smrkovák

 

Celkové náklady projektu:                   50.000,- Kč

Dotace od kraje :                                   35.000,- Kč

Podíl obce:                                              15.000,- Kč

Zhotovitel akce: Obec Staré Smrkovice

Zahájení projektu : 1.6.2011

Ukončení projektu : 30.11.2011

  1. I. etapa – úklid a odstranění nepovolené skládky : 1.6.2011 – 30.9.2011
  2. II. přůřez náletových dřevin, vyřezání buřeně :      1.10.2011 – 30.11.2011

Úklid a odstranění nepovolené skládky

termín realizace : 1.6.2011 – 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové SDH Staré Smrkovice v termínu dle Smlouvy o dílo s obcí Staré Smrkovice provedli úklid a odstranili  nepovolenou  skládku.

Odpad byl následně odvezen  v kontejneru na skládku firmou ASA s.r.o., provozovna Lodín. Celkový obsah odpadu z dané lokality činil 12 t.

 

 

Průřez náletových dřevin , vyřezání buřeně a úklid pořezaných dřevin

Při průřezu náletových dřevin a vyřezání buřeně došlo ke zviditelnění místa, ve kterém vznikala neoprávněně nepovolená skládka odpadu. Ačkoliv obec Staré Smrkovice není původcem založení vzniklé skládky, jakožto vlastník pozemku je povinna tuto skládku odstranit.

Obec Staré Smrkovice má sama zájem na udržování pořádku v dané lokalitě.

V minulosti byla obec Staré Smrkovice iniciátorem k obnovení rybníku Smrkovák a poskytla pozemky k vytvoření daného biocentra.

Účelem tohoto projektu bylo zachování přirozeného dubohabrového háje s teplomilnou květenou se zachováním ochrany rybníka jako důležité ornitologické lokality.