Informační SMS

Drobečková navigace

Úvod > Okolí a turistika > Turistika v regionu

Turistika v regionu

Škola v Máslojedech

Místo
Hradec Králové

Od nepaměti docházely místní děti do školy v Hoříněvsi, nejprve do té farní a posléze do obecní. V roce 1806 tu fungovala privátní škola, v níž vyučovali: vysloužilý poddůstojník Jan Zezulka ve svém…

Více

Pohřbívání mrtvých po válce v roce 1866, při němž málem došlo k popravě máslojedských občanů

Místo
Hradec Králové

Po ukončení bitvy na Chlumu se začalo s postupným pohřbíváním padlých. Prusové nenechali nikoho ze zajatců či z místních obyvatel na pokoji a nahnali je, aby se pustili do odklízení mrtvol a jejich…

Více

Pomník padlým v 1. světové válce v Máslojedech

Místo
Hradec Králové
Typ

Tento vzhledově až zvláštní pomník, který se nachází ve stráni skoro na půli cesty mezi bývalou školou čp. 57 a stavením čp. 27, připomíná selského chlapce, někomu dokonce Jana Sladkého Kozinu, ale…

Více

Benátky

Místo
Hradec Králové
Typ

Důvod pojmenování obce není známý, ale tvrdí se, že zdejší krajina, která byla od nepaměti obklopena vodstvem, připomínala majiteli panství Benátky. Tato lokalita byla osídlena již někdy v době…

Více

Hořiněveské lípy u Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové

Na rozhraní Podkrkonoší a Polabské nížiny se nachází nad obcí Hoříněves mírné návrší s podložím z křídových slínovců s příměsí vápenitých jílovců, na jehož nejvyšším místě stojí z daleka viditelná…

Více

Hoříněvská bažantnice u Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové

Tento lesní, převážně dubový masiv o rozloze 0,23 km2 se nachází na jih od Hoříněvse a většina z něj, tj. 21,02 ha, je chráněna jako přírodní rezervace. Nejvyšší vrchol tohoto návrší s podložím ze…

Více

Jak chtěl hořiněveský rychtář vyhánět Židy do Rakous

Místo
Hradec Králové

Na venkově byl nejdůležitějším člověkem od dávných dob rychtář jakožto zástupce vrchnosti, jíž skládal přísahu, že bude soudit podle zákona a ohledně svých povinností bude vždy nesmírně bedlivý. Jeho…

Více

Zámek v Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové
Typ

Původně na tomto místě Hoříněvse stávala středověká kamenná tvrz z doby před rokem 1410, jejíž zbytky jsou patrné zejm. ve sklepeních. Některé prameny kladou její počátky do 13. století a spojují ji…

Více

Pomník padlým v 1. světové válce v Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové
Typ

Zatímco v mnohých obcích byly odhalovány pomníky padlým v 1. světové válce již krátce po jejím ukončení, tak Hořiněves poněkud zaspala, neboť o postavení pomníku padlým v 1. světové válce rozhodlo…

Více

Kostel sv. Prokopa, opata v Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové
Typ

Původní gotický kostel mohl být podle svého titulu „sv. Prokopa“ založen již po roce 1204, kdy došlo k Prokopově svatořečení. V roce 1367 byl již farním a jeho podací právo náleželo opatovickému…

Více