Informační SMS

Drobečková navigace

Úvod > Okolí a turistika > Turistika v regionu

Turistika v regionu

Hořiněveské lípy u Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové

Na rozhraní Podkrkonoší a Polabské nížiny se nachází nad obcí Hoříněves mírné návrší s podložím z křídových slínovců s příměsí vápenitých jílovců, na jehož nejvyšším místě stojí z daleka viditelná…

Více

Hoříněvská bažantnice u Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové

Tento lesní, převážně dubový masiv o rozloze 0,23 km2 se nachází na jih od Hoříněvse a většina z něj, tj. 21,02 ha, je chráněna jako přírodní rezervace. Nejvyšší vrchol tohoto návrší s podložím ze…

Více

Jak chtěl hořiněveský rychtář vyhánět Židy do Rakous

Místo
Hradec Králové

Na venkově byl nejdůležitějším člověkem od dávných dob rychtář jakožto zástupce vrchnosti, jíž skládal přísahu, že bude soudit podle zákona a ohledně svých povinností bude vždy nesmírně bedlivý. Jeho…

Více

Zámek v Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové
Typ

Původně na tomto místě Hoříněvse stávala středověká kamenná tvrz z doby před rokem 1410, jejíž zbytky jsou patrné zejm. ve sklepeních. Některé prameny kladou její počátky do 13. století a spojují ji…

Více

Pomník padlým v 1. světové válce v Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové
Typ

Zatímco v mnohých obcích byly odhalovány pomníky padlým v 1. světové válce již krátce po jejím ukončení, tak Hořiněves poněkud zaspala, neboť o postavení pomníku padlým v 1. světové válce rozhodlo…

Více

Kostel sv. Prokopa, opata v Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové
Typ

Původní gotický kostel mohl být podle svého titulu „sv. Prokopa“ založen již po roce 1204, kdy došlo k Prokopově svatořečení. V roce 1367 byl již farním a jeho podací právo náleželo opatovickému…

Více

Pamětní deska Václavu Hankovi v Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové

7. září 1862 se stalo vskutku významným dnem pro celé širé okolí Hoříněvse, protože tehdy došlo ke slavnostnímu odhalení pamětní desky Václavu Hankovi na jeho rodném domě. Všechny spolky se snažily…

Více

Rodný dům Václava Hanky čp. 10 v Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové

Tato lidová stavba obdélného půdorysu se šindelovou sedlovou střechou, s vysunutým středem na čtveřici profilovaných pilířů a příčně položenou chodbou pochází někdy z období kolem roku 1720. Její…

Více

Pomník Václava Hanky v Hořiněvsi

Místo
Hradec Králové
Typ

Tato socha v životní velikosti na 2 m vysokém štíhlém podstavci z bílého hořického pískovce, který stojí v zatáčce před bývalou zájezdní hospodou a zároveň rodným domem Václava Hanky, byla vytvořena…

Více

Vrchovnice

Místo
Hradec Králové
Typ

Podle archeologických nálezů z obce a okolí byla Vrchovnice osídlena někdy v období kultury s vypíchanou keramikou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1355. V roce 1366 koupili Hroch a Pešík,…

Více