Informační SMS

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákony, obecně závazné vyhlášky, směrnice

Zákony, obecně závazné vyhlášky obce

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Obecně závazné vyhlášky a obecní nařízení

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

12.11.2019

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.2/2019 o místním poplatků ze psů

12.11.2019

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Smrkovice

12.11.2019

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.5/2015, kterou se vydává požární řád obce Staré Smrkovice

12.12.2015

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.2/2011 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

23.06.2011

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

17.09.2008

Řád veřejného pohřebiště

23.06.2011

Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 09.04.2021
Jednací řád zastupitelstva obce Staré Smrkovice * 13.12.2018
Pracovní řád Obecního úřadu ve Starých Smrkovicích * 01.01.2015
Zásady pro zveřejňování smluv uzavíraných obcí Staré Smrkovice * 01.09.2015
Pravidla pro hlášení obecního rozhlasu obce Staré Smrkovice *

14.12.2018

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška č:3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška o stanovení školského obvodu základní školy č. 4/2021

06.01.2022

Obecně závazná vyhláška o stanovení školského obvodu mateřské školy č.5/2021

06.01.2022

 * k nahlédnutí na obecním úřadě

 

 

Usnesení zastupitelstva