Informační SMS

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrnování kom.odpadů a nakládání se sta.odpadem na území obce

1.4.2015

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

1.4.2015

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.4.2015

Směrnice č.4/2013 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

1.1.2013

Nařízení obce Staré Smrkovice č.1/2013 - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

23.9.2013

Řád veřejného pohřebiště

23.6.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2-2011 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

23.6.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2008 . kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Staré Smrkovice

17.9.2008

Obecně závazná vyhláška č. 10/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území

27.12.2007

Obecně závazná vyhláška č.3/2015, kterou se vydává požární řád obce Staré Smrkovice

16.9.2015

 Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o místním poplatku z pobytu 5.3.2021 

 

Usnesení zastupitelstva