Obec Staré Smrkovice
ObecStaré Smrkovice

OZNÁMENÍ O NEPŘÍTOMNOSTI 

25.6.2024 - JEDNÁNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ 

26.6.2024 - KONTROLA U LÉKAŘE 

28.6.2024 - VYSVĚDČENÍ 

 

 

 

Historie obce

Staré Smrkovice, obec ležící na místě bývalé tvrze, o níž jsou písemná doložení z roku 1347. Historie obce začíná výstavbou a osídlením tvrze na pravém břehu řeky Javorky. Tuto skutečnost dokládají zbytky ochranných valů napouštěných vodou z řeky Javorky. Písemné doložení Petra ze Smrkovice pochází z roku 1347. Další zmínka je od vrchního hejtmana Přibíka ze Smrkovice, správce statků pánů Veselských z Wartenberka.

V roce 1518 nabyl panství Smrkovské Vilém z Pernštejna. To se skládalo ze vsí Smrkovic, Ohnišťan, Velkých Chomutic, Nevrátic, Loučné Hory, Šaplavy a Lhoty Ohnišťské. V průběhu let se na panství střídali majitelé až do doby Pobělohorské, kdy panství bylo prodáno za 55.386 rýnských Albrechtovi z Valdštejna.

Za zmínku stojí také, že robota ve Smrkovicích byla zrušena 28. března 1780.

V roce 1924 - 1925 byl Smrkovický velkostatek rozparcelován drobným zemědělcům. Obec Smrkovická získala z parcelace les o výměře 37 ha za sumu 92.000,- korun, stavení čp. 82 za 6.000,- korun a rybníky ve výměře 14 ha za 11.900,- korun.

Školu obec postavila poprvé v roce 1861, podruhé roku 1904. Školné bylo zdarma a bylo hrazeno z pronájmů obecních domů a výnosů z lesa a rybníka. Škola doznala několik úprav a stojí dodnes.

V obci bylo zastoupeno mnoho řemesel. Kovárny zde byly dvě, pekařství též dvě, dvě byly i hospody. Dále ve vsi bylo kolařství, řeznictví, košíkáři zde byli dokonce tři. V obci stávala cihelna. Dodnes stojí sušárna čekanky (pražírna cikorky) a výstavná budova mlýna. V roce 1927 se v cihelně pana Prachatického vyrobilo 500.000 ks cihel, 20.000 ks střešních tašek a

300.000 ks drenážních trubek. Ve zmíněné sušárně čekanky společnosti "Cikoria" se usušilo 3.404 q čekanky a 234 q cukrovky. V té době v obci žilo 608 obyvatel v 129 usedlostech.

Postupem času a změnami ve společnosti vše zaniká nebo pozbývá na významu. Rozhodný moment v historii obce nastává v padesátých letech, kdy v důsledku industrializace průmyslu a kolektivizace zemědělství odchází k odchodu mladých lidí do měst a soukromé zemědělství jako zdroj obživy pro mnohé zaniká. Život na vsi se mění.

Staré Smrkovice - historie tvrze

Ze zaniklé tvrze pocházel známý a velmi rozvětvený rod pánů z Weitmile. Prvním doloženým příslušníkem tohoto rodu byl Pešek na Střekově a z Veitmile, připomínaný v roce 1319.

Přes velký počet dalších dochovaných písemností o příslušnících rodu Krabiců z Weitmile se jejich rodová tvrz připomíná jen jednou, a to v roce 1356, kdy tuto tvrz spolu se dvorem vlastnil Vilém Krabice z Weitmile.

Rod pánů Krabice z Weitmile nejvíce proslavil Beneš Krabice Weitmile, současník a přítel

Karla IV., Beneš Krabice z Weitmile byl kanovníkem Pražského kostela a po určitou dobu ředitelem stavby chrámu sv. Víta. Je také autorem knihy, která se podrobně zabývá dobou vlády císaře Karla IV.

(Od roku 1355 až do své smrti v roce 1375 působil jako vedoucí stavby katedrály sv. Víta a současně bylo jeho úkolem jakožto kronikáře vylíčit dobu Karla IV., popsat císařovo státnické dílo a oslavit i jeho rod.
Z historické stránky je Kronika pržského kostela od Beneše Krabice z Weitmile považována za víceméně spolehlivý pramen informací - a to zejména v poslední části, od roku 1346, kde líčí události jako současník a přímý svědek - zdroj informace http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200007-benes-krabice-z-weitmile/).

Další zajímavé informace o Benešovi Krabice : http://ld.johanesville.net/odkazy/krabice-z-weitmile-benes

Mlčení historických pramenů o veitmilské tvrzi si lze vysvětlit tím,že páni z Weitmile získali další sídla, takže o rodnou tvrz ztratili zájem a nechali ji zpustnout.

Další zmínka o Starých Smrkovicích je z roku 1374 od Petra ze Smrkovic.

V letech 1385-1412 vlastnil tvrz Přibík ze Smrkovic,purkrabí na Veliši a majitel Popovic. Jeho dcera Dorota prodala v roce 1440 tvrz, dvůr a ves Smrkovice s mlýnem v Březnici, Hynku Krušinovi z Lichtenburka.V souvislosti s tímto prodejem je tvrz poprvé doložena písemně.

V roce 1454 patřil statek Petru Kdulincovi z Ostroměře a jeho syn Mikuláš k němu připojil i Loučnou Horu.

V roce 1518 koupil Smrkovické panství od Matěje Libáka z Radovesic Vilém z Pernštejna.

Panství bylo tvořeno tvrzí, dvorem a městečkem Smrkovice, dvorem a vsí Ohnišťany a Ohnišťanská Lhota, vsí Chomutice,vsí Loučná Hora a částí vsi Nevratice. Za Pernštejnů však tvrz i dvůr zpustly. Jan z Pernštejna majetek roku 1548 prodal Wachtlům z Pantenova.

Historický údaj z roku 1540 uvádí, že bývalá tvrz Veitmile zanikla a na jejím místě je zřízen rybník.(Tento rybník náležel ke statku Staré Smrkovice a byl zrušen na konci 18. století. Jeho místo bylo upraveno na louky a nabylo dnešního vzhledu).

V roce 1555 zdědil Smrkovice, Chomutice a Loučnou Horu Jan Jiří z Pantenova a obnovil smrkovickou tvrz.

Jeho synovci, rovněž Janu Jiřímu, byly Smrkovice v roce 1622 konfiskovány a v roce 1623 je získal Albrecht z Valdštejna.

Již tehdy se ve Starých Smrkovicích připomíná hřebčinec, který byl za Albrechta z Valdštejna značně rozšířen. Statek spolu s Radčí byl připojen k panství kumburskému. Po smrti Albrechta z Valdštejna  získal statek v roce 1635 Ferdinand III. a až do roku 1824 byl součástí komorního panství.
Tvrz byla v 17. století opuštěna a následkem toho také zpustla. Zbylý kámen z tvrze i valů byl odvezen v 70. letech 19. století na stavbu železniční trati.
Tvrz stávala na okraji dnešních Starých Smrkovic a ještě dnes je zde možno spatřit zbytky příkopů. Nezachovaly se však žádné stavební pozůstatky.

Absolventská práce- Historie Starých Smrkovic (51.39 kB)

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Munipolis

banner_munipolis

Geoportál

Geoportál obec

Geoportál hřbitov

Geoportál hřbitov

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 13 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 24/12 °C
úterý 25. 6. polojasno 23/13 °C
středa 26. 6. zataženo 27/14 °C

Hlásný profil Javorka

Hlásný profil - řeka Javorka 

hAktuální hladiny řek a toků | Hladiny.cz | FIEDLER AMS

 

 

Odstávka elektřiny

Čez

Kde nás najdete