Obec Staré Smrkovice
ObecStaré Smrkovice

 1.7.2022 - 31.8.2022 budou zastupiteli a zaměstnanci úřadu čerpány řádné dovolené.

Úřední hodiny pro občany zůstanou  beze změny. 

Pro osobní jednání, mimo úřední hodiny, si prosím, předem telefonicky zajednejte schůzku. 

Děkujeme 

Historie obce

Staré Smrkovice, obec ležící na místě bývalé tvrze, o níž jsou písemná doložení z roku 1347. Historie obce začíná výstavbou a osídlením tvrze na pravém břehu řeky Javorky. Tuto skutečnost dokládají zbytky ochranných valů napouštěných vodou z řeky Javorky. Písemné doložení Petra ze Smrkovice pochází z roku 1347. Další zmínka je od vrchního hejtmana Přibíka ze Smrkovice, správce statků pánů Veselských z Wartenberka.

V roce 1518 nabyl panství Smrkovské Vilém z Pernštejna. To se skládalo ze vsí Smrkovic, Ohnišťan, Velkých Chomutic, Nevrátic, Loučné Hory, Šaplavy a Lhoty Ohnišťské. V průběhu let se na panství střídali majitelé až do doby Pobělohorské, kdy panství bylo prodáno za 55.386 rýnských Albrechtovi z Valdštejna.

Za zmínku stojí také, že robota ve Smrkovicích byla zrušena 28. března 1780.

V roce 1924 - 1925 byl Smrkovický velkostatek rozparcelován drobným zemědělcům. Obec Smrkovická získala z parcelace les o výměře 37 ha za sumu 92.000,- korun, stavení čp. 82 za 6.000,- korun a rybníky ve výměře 14 ha za 11.900,- korun.

Školu obec postavila poprvé v roce 1861, podruhé roku 1904. Školné bylo zdarma a bylo hrazeno z pronájmů obecních domů a výnosů z lesa a rybníka. Škola doznala několik úprav a stojí dodnes.

V obci bylo zastoupeno mnoho řemesel. Kovárny zde byly dvě, pekařství též dvě, dvě byly i hospody. Dále ve vsi bylo kolařství, řeznictví, košíkáři zde byli dokonce tři. V obci stávala cihelna. Dodnes stojí sušárna čekanky (pražírna cikorky) a výstavná budova mlýna. V roce 1927 se v cihelně pana Prachatického vyrobilo 500.000 ks cihel, 20.000 ks střešních tašek a

300.000 ks drenážních trubek. Ve zmíněné sušárně čekanky společnosti "Cikoria" se usušilo 3.404 q čekanky a 234 q cukrovky. V té době v obci žilo 608 obyvatel v 129 usedlostech.

Postupem času a změnami ve společnosti vše zaniká nebo pozbývá na významu. Rozhodný moment v historii obce nastává v padesátých letech, kdy v důsledku industrializace průmyslu a kolektivizace zemědělství odchází k odchodu mladých lidí do měst a soukromé zemědělství jako zdroj obživy pro mnohé zaniká. Život na vsi se mění.

Staré Smrkovice - historie tvrze

Ze zaniklé tvrze pocházel známý a velmi rozvětvený rod pánů z Weitmile. Prvním doloženým příslušníkem tohoto rodu byl Pešek na Střekově a z Veitmile, připomínaný v roce 1319.

Přes velký počet dalších dochovaných písemností o příslušnících rodu Krabiců z Weitmile se jejich rodová tvrz připomíná jen jednou, a to v roce 1356, kdy tuto tvrz spolu se dvorem vlastnil Vilém Krabice z Weitmile.

Rod pánů Krabice z Weitmile nejvíce proslavil Beneš Krabice Weitmile, současník a přítel

Karla IV., Beneš Krabice z Weitmile byl kanovníkem Pražského kostela a po určitou dobu ředitelem stavby chrámu sv. Víta. Je také autorem knihy, která se podrobně zabývá dobou vlády císaře Karla IV.

(Od roku 1355 až do své smrti v roce 1375 působil jako vedoucí stavby katedrály sv. Víta a současně bylo jeho úkolem jakožto kronikáře vylíčit dobu Karla IV., popsat císařovo státnické dílo a oslavit i jeho rod.
Z historické stránky je Kronika pržského kostela od Beneše Krabice z Weitmile považována za víceméně spolehlivý pramen informací - a to zejména v poslední části, od roku 1346, kde líčí události jako současník a přímý svědek - zdroj informace http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200007-benes-krabice-z-weitmile/).

Další zajímavé informace o Benešovi Krabice : http://ld.johanesville.net/odkazy/krabice-z-weitmile-benes

Mlčení historických pramenů o veitmilské tvrzi si lze vysvětlit tím,že páni z Weitmile získali další sídla, takže o rodnou tvrz ztratili zájem a nechali ji zpustnout.

Další zmínka o Starých Smrkovicích je z roku 1374 od Petra ze Smrkovic.

V letech 1385-1412 vlastnil tvrz Přibík ze Smrkovic,purkrabí na Veliši a majitel Popovic. Jeho dcera Dorota prodala v roce 1440 tvrz, dvůr a ves Smrkovice s mlýnem v Březnici, Hynku Krušinovi z Lichtenburka.V souvislosti s tímto prodejem je tvrz poprvé doložena písemně.

V roce 1454 patřil statek Petru Kdulincovi z Ostroměře a jeho syn Mikuláš k němu připojil i Loučnou Horu.

V roce 1518 koupil Smrkovické panství od Matěje Libáka z Radovesic Vilém z Pernštejna.

Panství bylo tvořeno tvrzí, dvorem a městečkem Smrkovice, dvorem a vsí Ohnišťany a Ohnišťanská Lhota, vsí Chomutice,vsí Loučná Hora a částí vsi Nevratice. Za Pernštejnů však tvrz i dvůr zpustly. Jan z Pernštejna majetek roku 1548 prodal Wachtlům z Pantenova.

Historický údaj z roku 1540 uvádí, že bývalá tvrz Veitmile zanikla a na jejím místě je zřízen rybník.(Tento rybník náležel ke statku Staré Smrkovice a byl zrušen na konci 18. století. Jeho místo bylo upraveno na louky a nabylo dnešního vzhledu).

V roce 1555 zdědil Smrkovice, Chomutice a Loučnou Horu Jan Jiří z Pantenova a obnovil smrkovickou tvrz.

Jeho synovci, rovněž Janu Jiřímu, byly Smrkovice v roce 1622 konfiskovány a v roce 1623 je získal Albrecht z Valdštejna.

Již tehdy se ve Starých Smrkovicích připomíná hřebčinec, který byl za Albrechta z Valdštejna značně rozšířen. Statek spolu s Radčí byl připojen k panství kumburskému. Po smrti Albrechta z Valdštejna  získal statek v roce 1635 Ferdinand III. a až do roku 1824 byl součástí komorního panství.
Tvrz byla v 17. století opuštěna a následkem toho také zpustla. Zbylý kámen z tvrze i valů byl odvezen v 70. letech 19. století na stavbu železniční trati.
Tvrz stávala na okraji dnešních Starých Smrkovic a ještě dnes je zde možno spatřit zbytky příkopů. Nezachovaly se však žádné stavební pozůstatky.

Absolventská práce- Historie Starých Smrkovic (51.39 kB)

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 8. 2022
jasno 32 °C 18 °C
čtvrtek 18. 8. polojasno 33/20 °C
pátek 19. 8. slabý déšť 33/20 °C
sobota 20. 8. slabý déšť 22/15 °C

Geoportál

Geoportál obec

Geoportál hřbitov

Geoportál hřbitov

Odstávka elektřiny

Čez

Kde nás najdete